Wynajmujesz? Rób to z głową!

Eksmisja lokatora- procedura uproszczona

Procedura uproszczonej eksmisji lokatora po podpisaniu umowy najmu okazjonalnego: W pierwszej kolejności należy dostarczyć najemcy żądanie opróżnienia lokalu, z wyznaczonym terminem nie krótszym niż 7 dni; ­Jeśli w wyznaczonym czasie lokator nie opuści Twojego mieszkania, występuje się do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności powyżej opisanemu, podpisanemu notarialnie oświadczeniu najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. ­Sąd rozpatruje taki wniosek niezwłocznie (nie bada sprawy merytorycznie, sprawdza jedynie formalne […]