Procedura uproszczonej eksmisji lokatora po podpisaniu umowy najmu okazjonalnego:

  1. W pierwszej kolejności należy dostarczyć najemcy żądanie opróżnienia lokalu, z wyznaczonym terminem nie krótszym niż 7 dni;
  2. ­Jeśli w wyznaczonym czasie lokator nie opuści Twojego mieszkania, występuje się do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności powyżej opisanemu, podpisanemu notarialnie oświadczeniu najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
  3. ­Sąd rozpatruje taki wniosek niezwłocznie (nie bada sprawy merytorycznie, sprawdza jedynie formalne aspekty dokumentów);
  4. Po nadaniu klauzuli wykonalności możliwe jest złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika;
  5. ­Eksmisja najemcy odbywa się przy udziale komornika, ale bez konieczności zapewnienia najemcy lokalu socjalnego, co stanowi gigantyczną przewagę najmu okazjonalnego nad najmem zwykłym i w praktyce znacząco redukuje Twoje ryzyko jako wynajmującego. 

Warto podkreślić, że najmu okazjonalnego nie obowiązuje okres ochronny zabraniający eksmisji od 1 listopada do 31 marca.

Eksmisję z lokalu wynajmowanego okazjonalnie można przeprowadzić w stosunku do kobiet w ciąży, nieletnich, niepełnosprawnych i obłożnie chorych.