Biura nieruchomości

Jesteś właścicielem biura nieruchomości albo pośrednikiem w obrocie nieruchomościami?

Właściciel mieszkania na wynajem, które masz w swojej ofercie wymaga podpisania najmu okazjonalnego, a Twój najemca nie ma możliwości wskazania takiego adresu?

Zastanawiałeś się jak zabezpieczyć swoich klientów, właścicieli nieruchomości na wynajem, przed nieuczciwymi lokatorami?

Interes Twoich klientów skutecznie ochroni umowa najmu okazjonalnego zabezpieczona gwarancją adresu spółki: Najem Okazjonalny Sp. z o.o.

Co oferuje Najem Okazjonalny Sp. z o.o.

Spółka NAJEM OKAZJONALNY, działająca od stycznia 2017 roku, świadczy usługę wspierającą podpisywanie umów najmu okazjonalnego, z której mogą skorzystać:

 • najemcy w przypadku, gdy nie mają adresu zabezpieczającego umowę najmu okazjonalnego,
 • wynajmujący w ramach skuteczniejszego zabezpieczenia swojej własności
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami w ramach skuteczniejszego zabezpieczenia interesów klienta, którego reprezentują

Spółka Najem Okazjonalny jest właścicielem nieruchomości, w której będzie mógł zamieszkać najemca, gdyby doszło do procedury wykonania egzekucji opróżnienia i opuszczenia lokalu mieszkalnego (eksmisji).

Oświadczenie, w którym Spółka wyraża zgodę na zamieszkanie najemcy w swojej nieruchomości zostaje sporządzone z podpisem notarialnie poświadczonym.

KROK PO KROKU

Aby rozpocząć naszą procedurę potrzebujemy podpisanych zgód na przetwarzanie danych osobowych (RODO). Klauzulę informacyjną RODO muszą nam wypełnić wszystkie pełnoletnie osoby, które są wpisane na umowie najmu (wynajmujący oraz najemcy). Wystarczą nam skany tych dokumentów.

1. Na adres najem@okazjonalny.info wyślij podpisane klauzule RODO oraz dane, które muszą się znaleźć na naszym oświadczeniu:

 • Imiona i nazwiska Wynajmujących, którzy występują na umowie najmu
 • Imiona i nazwiska Najemców, którzy występują na umowie
 • data zawarcia umowy najmu
 • data zakończenia umowy najmu
 • dokładny adres wynajmowanej nieruchomości (miasto, kod pocztowy, ulica, numer bloku, numer mieszkania)
 • dane do faktury (imię, nazwisko i dokładny adres płatnika z ulicą, miastem oraz kodem pocztowym)
 • dane do wysyłki kurierskiej (imię, nazwisko, numer telefonu oraz dokładny adres odbiorcy z ulicą, miastem oraz kodem pocztowym). W przypadku, gdy transakcję przeprowadza biuro nieruchomości, sugerujemy by agent pobrał od klienta kwotę za naszą usługę i wskazał adres biura do odbioru przesyłki.

2. W ciągu 2 dni roboczych otrzymasz od Spółki przesyłkę kurierską zawierającą:

 • Oświadczenie reprezentanta Spółki o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu należącym do Spółki,
 • świadczenie dla Najemcy, w którym jako adres do eksmisji wskazuje lokal należący do Spółki,
 • Fakturę VAT

3. Po skompletowaniu powyższych dokumentów (umowa najmu okazjonalnego; notarialnie poświadczone oświadczenie reprezentanta Spółki; oświadczenie dla Najemcy, w którym wskazuje adres Spółki) należy udać się do notariusza, gdzie najemca dobrowolnie poddaje się rygorowi na podstawie art. 777 kpc.

4. Mając w ręku te trzy dokumenty można przejść do procedury przekazania lokalu mieszkalnego.

Cennik i warunki współpracy z biurami nieruchomości

350 zł brutto płatne przy odbiorze przesyłki kurierskiej zawierającej:

 • Notarialne oświadczenie reprezentanta Spółki o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w nieruchomości należącej do Spółki,
 • Oświadczenie dla Najemcy, w którym jako adres trzeci wskazuje lokal należący do Spółki
 • Fakturę VAT

Kwota 350 zł jest jednorazowa, stała bez względu na okres trwania umowy najmu okazjonalnego czy ilości osób podpisujących umowę.
Za każde polecenie wypłacamy wynagrodzenia biurom nieruchomości, z którymi współpracujemy.
Skontaktuj się i zapytaj o warunki współpracy.