Najemca

Planujesz wynająć lokal mieszkalny, a właściciel nieruchomości wymaga podpisania umowy najmu okazjonalnego?

Nie posiadasz adresu zabezpieczającego umowę najmu okazjonalnego?

Skorzystaj z usługi spółki Najem Okazjonalny Sp. z o.o.

Co oferuje Najem Okazjonalny Sp. z o.o.

Spółka NAJEM OKAZJONALNY, działająca od stycznia 2017 roku, świadczy usługę wspierającą podpisywanie umów najmu okazjonalnego, z której mogą skorzystać:
najemcy w przypadku, gdy nie mają adresu zabezpieczającego umowę najmu okazjonalnego,
wynajmujący w ramach skuteczniejszego zabezpieczenia swojej własności
pośrednicy w obrocie nieruchomościami w ramach skuteczniejszego zabezpieczenia interesów klienta, którego reprezentują

Spółka Najem Okazjonalny jest właścicielem nieruchomości, w której będzie mógł zamieszkać najemca w razie eksmisji.

Oświadczenie, w którym Spółka wyraża zgodę na zamieszkanie najemcy w swojej nieruchomości zostaje sporządzone z podpisem notarialnie poświadczonym.

Dodatkowo właściciel nieruchomości otrzymuje od Spółki GWARANCJĘ, w której Spółka zobowiązuje się wypłacić właścicielowi nieruchomości kwotę odszkodowania w wysokości 10 000 zł, w przypadku gdyby z winy Spółki najemca nie mógł zamieszkać w żadnym lokalu należącym do Spółki.

KROK PO KROKU

Aby rozpocząć naszą procedurę potrzebujemy podpisanych zgód na przetwarzanie danych osobowych (RODO). Klauzulę informacyjną RODO muszą nam wypełnić wszystkie pełnoletnie osoby, które są wpisane na umowie najmu (wynajmujący oraz najemcy). Wystarczą nam skany tych dokumentów.

1. Na adres najem@okazjonalny.info wyślij dane, które muszą się znaleźć na naszym oświadczeniu:

 • Imiona i nazwiska Wynajmujących, którzy występują na umowie najmu
 • Imiona i nazwiska Najemców, którzy występują na umowie
 • data zawarcia umowy najmu
 • data zakończenia umowy najmu
 • dokładny adres wynajmowanej nieruchomości (miasto, kod pocztowy, ulica, numer bloku, numer mieszkania)
 • dane do faktury (imię, nazwisko i dokładny adres płatnika z ulicą, miastem oraz kodem pocztowym)
 • dane do wysyłki kurierskiej (imię, nazwisko, numer telefonu oraz dokładny adres odbiorcy z ulicą, miastem oraz kodem pocztowym)

2. W ciągu 2 dni roboczych otrzymasz od Spółki przesyłkę kurierską zawierającą:

 • Oświadczenie reprezentanta Spółki o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu należącym do Spółki,
 • Oświadczenie dla Najemcy, w którym jako adres do eksmisji wskazuje lokal należący do Spółki
 • Fakturę VAT

3. Po skompletowaniu powyższych dokumentów (umowa najmu okazjonalnego; notarialnie poświadczone oświadczenie reprezentanta Spółki; Twoje oświadczenie, w którym wskazujesz adres Spółki) należy udać się do notariusza, gdzie dobrowolnie poddajesz się rygorowi na podstawie art. 777 kpc.

4. Mając w ręku te trzy dokumenty można przejść do procedury przekazania lokalu mieszkalnego.

CENNIK

350 zł brutto płatne przy odbiorze przesyłki kurierskiej zawierającej:

 • Notarialne oświadczenie reprezentanta Spółki o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w nieruchomości należącej do Spółki,
 • Oświadczenie dla Najemcy, w którym jako adres do eksmisji wskazuje lokal należący do Spółki
 • Fakturę VAT

Kwota 350 zł jest jednorazowa, stała bez względu na okres trwania umowy najmu okazjonalnego czy ilości osób podpisujących umowę.