Czym jest najem okazjonalny?

wynajem

Jedną z możliwych form zawarcia umowy między właścicielem nieruchomości mieszkalnej a lokatorem jest najem okazjonalny. Umożliwia on ochronę interesów wynajmującego, który nie musi obawiać się strat związanych z nieuczciwością najemców. Przynosi korzyści również lokatorom mogącym liczyć na stabilną, przejrzystą umowę.

Czym wyróżnia się ta forma najmu?

Najem okazjonalny daje możliwość wynajęcia nieruchomości do celów mieszkalnych na okres nie dłuższy niż 10 lat. Wymaga sporządzenia umowy w formie pisemnej i może być zawarta między osobami fizycznymi. Szczegółowe regulacje dotyczące tej formy wynajmu można znaleźć w art. 19 Ustawy o ochronie praw lokatorów, a także w Kodeksie cywilnym. Taki bezpieczny najem chroni właścicieli przed nieuczciwością lokatorów, którzy mimo zakończenia umowy nie chcą się wyprowadzić, gdyż ułatwia ich eksmisję.

Aby dokument zachował ważność, trzeba zgłosić go do Urzędu Skarbowego w ciągu 14 dni od rozpoczęcia najmu. Umowa musi zawierać określone załączniki, do których należą:

  • Oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji obowiązku zwolnienia lokalu po zakończeniu umowy;
  • Wskazanie lokalu zastępczego, do którego lokator może się przenieść w razie eksmisji;
  • Oświadczenie właściciela wskazanej nieruchomości o zgodzie na przyjęcie lokatora.

Korzyści dla wynajmujących i najemców

Przy najmie okazjonalnym nie trzeba oczekiwać na przyznanie dla eksmitowanych najemców lokalu zastępczego, gdyż sami wskazują taką nieruchomość. Oznacza to, że właściciel może szybciej niż przy tradycyjnym wynajmie pozbyć się problematycznych lokatorów. Umowy najmu okazjonalnego zawierają szczegółowy opis warunków ich wypowiedzenia oraz możliwe okoliczności podwyżek czynszu. Najemcy uzyskują stabilną umowę, zazwyczaj na kilka lat, nie muszą się też obawiać niespodziewanego wzrostu opłat.