Wynajmujący (Właściciel nieruchomości przeznaczonej na wynajem)

Jesteś właścicielem domu lub mieszkania przeznaczonego na wynajem?

Co zrobisz, jeśli Twój najemca przestanie płacić i nie będzie chciał się wyprowadzić?

Twoje interesy skutecznie ochroni umowa najmu okazjonalnego zabezpieczona GWARANCJĄ ADRESU Spółki: NAJEM OKAZJONALNY SP. Z O.O.

To najlepsza ochrona praw do Twojej własnej nieruchomości, dająca możliwość legalnego i szybszego przeprowadzenia eksmisji lokatora, który po wygaśnięciu umowy nie chce opuścić lokalu.

Przed czym należy się zabezpieczyć:

Czy słyszałeś o przypadkach, gdy najemca nie płaci właścicielowi czynszu i nie chce wyprowadzić się z zajmowanej nieruchomości?

Tak się może stać, gdy między właścicielem a najemcą zostanie podpisana zwykła umowa o najem nieruchomości.

W takim przypadku najemca jest chroniony zapisami ustawy o ochronie praw lokatorów, co oznacza, że właściciel nie ma prawa “na własną rękę” usunąć najemcy z zajmowanego mieszkania.

W praktyce wygląda to tak, że nawet jeśli sąd, do którego zwróci się właściciel nieruchomości, wyda wyrok eksmisyjny (na który czeka się bardzo długo) to i tak trzeba poczekać, aż gmina wskaże lokal zastępczy (na co czeka się jeszcze dłużej).

CO MOŻE TRWAĆ NAWET DO 10 LAT

Co więcej, jeśli najemca nie reguluje w tym czasie rachunków za media (wodę czy prąd), tym samym właściciel staje się dłużnikiem wobec dostawców mediów, gdyż według zapisów ustawy nie ma on prawa odciąć dostępu do mediów nieuczciwemu najemcy.

ZABEZPIECZ SIĘ UMOWĄ NAJMU OKAZJONALNEGO

Na czym polega NAJEM OKAZJONALNY:

Umowę najmu okazjonalnego zawiera się w zwykłej formie pisemnej, na czas określony (nie dłuższy niż 10 lat).

Po podpisaniu umowy najmu, najemca musi złożyć oświadczenie u notariusza, w którym dobrowolnie poddaje się egzekucji na podstawie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego oraz zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym w żądaniu egzekucyjnym, które może otrzymać od właściciela nieruchomości, gdy umowa wygaśnie.

W przypadku umowy najmu okazjonalnego najemca zobowiązany jest wskazać adres innej nieruchomości, w której będzie mógł zamieszkać w razie eksmisji. Wówczas właściciel tej nieruchomości powinien złożyć oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na zamieszkanie najemcy
w swoim lokalu mieszkalnym.

ALE PAMIĘTAJ!!!

Osoba trzecia, wyrażająca zgodę na zamieszkanie najemcy u siebie w lokalu ma prawo rozmyślić się, wycofać zgodę i nie przyjąć najemcy. To samo dotyczy przypadku, gdy wskazana nieruchomość zostanie w międzyczasie sprzedana. W tej sytuacji komornik wstrzyma wykonanie eksmisji do czasu, aż gmina wskaże dłużnikowi tymczasowe lokum.

OSOBA TRZECIA W PRZYPADKU WYCOFANIA SIĘ ZE ZŁOŻONEGO OŚWIADCZENIA NIE PONOSI ŻADNYCH KONSEKWENCJI.

JEST TO NAJSŁABSZE OGNIWO UMOWY NAJMU OKAZJONALNEGO

CO ZATEM ZROBIĆ, ABY NIE DAĆ SIĘ OSZUKAĆ?
ZAWSZE ZAWIERAĆ UMOWĘ NAJMU OKAZJONALNEGO ZABEZPIECZONEGO
ADRESEM SPÓŁKI NAJEM OKAZJONALNY SP. Z O.O.

Co oferuje Najem Okazjonalny Sp. z o.o.

Spółka NAJEM OKAZJONALNY, działająca od stycznia 2017 roku, świadczy usługę wspierającą podpisywanie umów najmu okazjonalnego, z której mogą skorzystać:

 • najemcy w przypadku, gdy nie mają adresu zabezpieczającego umowę najmu okazjonalnego,
 • wynajmujący w ramach skuteczniejszego zabezpieczenia swojej własności
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami w ramach skuteczniejszego zabezpieczenia interesów klienta, którego reprezentują

Spółka Najem Okazjonalny jest właścicielem nieruchomości, w której będzie mógł zamieszkać Twój najemca, gdyby doszło do procedury wykonania egzekucji opróżnienia i opuszczenia lokalu mieszkalnego (eksmisji).

Oświadczenie, w którym Spółka wyraża zgodę na zamieszkanie najemcy w swojej nieruchomości zostaje sporządzone z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie PDF z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dodatkowo właściciel nieruchomości otrzymuje od Spółki GWARANCJĘ, w której Spółka zobowiązuje się wypłacić właścicielowi nieruchomości kwotę odszkodowania w wysokości 10 000 zł, w przypadku gdyby z winy Spółki najemca nie mógł zamieszkać w żadnym lokalu należącym do Spółki.

To najlepsze zabezpieczenie dla właścicieli nieruchomości na wynajem, dające możliwość legalnego i szybszego przeprowadzenia eksmisji lokatora, który po wygaśnięciu umowy nie chce opuścić lokalu.

KROK PO KROKU

1. Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z naszym Regulaminem Świadczenia Usług oraz Polityką Prywatności. Możesz pobrać pliki klikając w poniższe ikony:

2. Przygotuj dane, które muszą się znaleźć na naszym oświadczeniu:

 • Imiona i nazwiska Wynajmujących, którzy występują na umowie najmu
 • Imiona i nazwiska Najemców, którzy występują na umowie
 • data zawarcia umowy najmu
 • data zakończenia umowy najmu
 • dokładny adres wynajmowanej nieruchomości (miasto, kod pocztowy, ulica, numer bloku, numer mieszkania)
 • dane do faktury (imię, nazwisko i dokładny adres płatnika z ulicą, miastem oraz kodem pocztowym)
 • dane do wysyłki kurierskiej (imię, nazwisko, numer telefonu oraz dokładny adres odbiorcy z ulicą, miastem oraz kodem pocztowym)

3. Kliknij przycisk ZAMÓW OŚWIADCZENIE. Zostaniesz przekierowany na platformę naszego partnera, firmy SIMPL.RENT.

 • Załóż konto.
 • Potwierdź adres e-mail.
 • Zaloguj się.
 • Kliknij przycisk ZAMÓW OŚWIADCZENIE.
 • Wypełnij formularz. Pamiętaj o polach obowiązkowych.
 • Wybierz rodzaj oświadczenia (dokument papierowy z podpisem notarialnie poświadczonym lub dokument PDF z kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
 • Opłać zamówienie w serwisie PayU lub wybierz płatność u kuriera.
 • Po złożeniu zamówienia otrzymasz od nas maila z potwierdzeniem otrzymania danych.
  • Jeśli wybrałeś oświadczenie w wersji PDF z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, otrzymasz od Spółki maila zawierającego:
   • Oświadczenie w formie PDF podpisane przez reprezentanta Spółki o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu należącym do Spółki,
   • Oświadczenie dla Najemcy w formie PDF, w którym jako adres do eksmisji wskazuje lokal należący do Spółki
   • Fakturę VAT w wersji elektronicznej
  • Jeśli wybrałeś oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym w ciągu 2 dni roboczych otrzymasz od Spółki przesyłkę kurierską zawierającą:
   • Oświadczenie podpisane przez reprezentanta Spółki o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu należącym do Spółki,
   • Oświadczenie dla Najemcy, w którym jako adres do eksmisji wskazuje lokal należący do Spółki
   • Fakturę VAT

4. Po skompletowaniu powyższych dokumentów NAJEMCA musi udać się do notariusza, gdzie dobrowolnie poddaje się on rygorowi na podstawie art. 777 kpc.

5. Mając w ręku te trzy dokumenty można przejść do procedury przekazania lokalu mieszkalnego.

CO ZYSKUJESZ?

W POLSCE EKSMISJA „NA BRUK” JEST NIEZGODNA Z PRAWEM.

PRAWIDŁOWO ZAWARTA UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO Z GWARANCJĄ ADRESU POZWALA CI NA LEGALNE I SZYBSZE PRZEPROWADZENIE EKSMISJI LOKATORA, KTÓRY PO WYGAŚNIĘCIU UMOWY NIE CHCE OPUŚCIĆ LOKALU.

O CZYM POWINIENEŚ PAMIĘTAĆ?

Twoim najemcą może być jedynie osoba fizyczna, która będzie najmować Twoją nieruchomość dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Pamiętaj, że umowa najmu okazjonalnego musi zostać zawarta na piśmie. Oprócz dokładnych danych osobowych obu stron, powinna określać wszelkie zasady obowiązujące pomiędzy wynajmującym a najemcą takie jak: okres obowiązywania umowy, wysokość czynszu, termin jego regulowania oraz wysokość kaucji zabezpieczającej.

Umowa najmu okazjonalnego może być zawarta tylko na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.

Jeśli podpisałeś umowę najmu okazjonalnego pamiętaj, aby w terminie 14 dni zgłosić ten fakt właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Bez tego zgłoszenia zawarta umowa będzie traktowana jak zwykła umowa najmu, którą regulują przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów.

Cennik:

399 zł brutto płatne online lub przy odbiorze przesyłki kurierskiej

Kwota 399 zł jest jednorazowa i stała bez względu na okres trwania umowy najmu okazjonalnego czy liczbę osób podpisujących umowę.