Umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego nieco różni się od swojego tradycyjnego odpowiednika. Może zostać zawarta jedynie w formie pisemnej, na wyznaczony czas, nie dłuższy niż 10 lat. Umowy najmu okazjonalnego zawierane są między osobami fizycznymi. Wynajmującym musi być. Najemcą może zostać jedynie osoba fizyczna poszukująca lokalu do celów mieszkalnych.

Co powinno się znaleźć w umowie okazjonalnego najmu mieszkania?

W umowie okazjonalnego najmu mieszkania powinno się znaleźć wiele elementów. Należą do nich m.in. opis przedmiotu umowy, czyli wynajmowanego lokalu, dane stron (najemcy i właściciela), wysokość czynszu i kaucji, czy też czas trwania wynajmu. Można uwzględnić również zasady waloryzacji i podwyżek opłat, a także warunki i terminy rozwiązania umowy. Oprócz tego umowa najmu musi zawierać odpowiednie załączniki. Są to m.in. oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, co do opróżnienia zajmowanego lokalu, gdy zajdzie konieczność usunięcia lokatora z mieszkania, a także wskazanie adresu do wyprowadzki wraz z oświadczeniem właściciela tego lokalu bądź innej osoby posiadającej do niego tytuł prawny. Umowa najmu okazjonalnego wymaga wizyty u notariusza w celu uzyskania rygoru egzekucyjnego, czyli aktu notarialnego umożliwiającego przeprowadzenie eksmisji niesolidnego lokatora.

Z punktu widzenia wynajmującego, umowa najmu okazjonalnego jest dla niego korzystna, gdyż nie obowiązują przy niej pewne zapisy ustawy o ochronie opraw lokatorów m.in. dotyczące okresów, w których nie można usunąć lokatora z mieszkania. Co więcej, posiadanie aktu o poddaniu się egzekucji znacznie przyspiesza proces ewentualnej eksmisji. Przy umowie najmu okazjonalnego trzeba pamiętać o zgłoszeniu jej do Urzędu Skarbowego, co właściciel powinien zrobić w ciągu 14 dni od rozpoczęcia najmu. W przeciwnym razie dokument traktowany jest jako tradycyjna umowa najmu, a wszelkie odstępstwa od ustawy o ochronie praw lokatorów nie obowiązują!

Załączniki do umowy najmu okazjonalnego

Do każdej umowy najmu okazjonalnego trzeba załączyć kilka ważnych dokumentów. Pierwszym z nich jest oświadczenie, w którym najemca dobrowolnie poddaje się egzekucji oraz zobowiązuje do opuszczenia i wydania zamieszkiwanego lokalu. Oznacza to, że po zakończeniu okresu wynajmu lub w przypadku naruszenia warunków umowy przez lokatora musi on wyprowadzić się z mieszkania w wyznaczonym terminie. Ten dokument sporządzany jest przez notariusza, a w razie konieczności eksmisji najemcy, właściciel może zwrócić się do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktu w trybie zaocznym. Trzeba też podać adres lokalu zastępczego oraz zgodę właściciela nieruchomości na zamieszkanie eksmitowanego lokatora.

Wskazanie lokalu zastępczego

Przy umowie najmu okazjonalnego lokator musi wskazać miejsce, gdzie będzie mógł zamieszkać w przypadku ewentualnej eksmisji. W tym celu konieczne jest podanie adresu lokalu mieszkalnego na terenie Polski. Aby uzyskać adres do eksmisji, najemcy zazwyczaj proszą o pomoc rodzinę lub znajomych. Wówczas konieczne jest dostarczenie oświadczenia właściciela danego lokalu o zgodzie na wprowadzenie się eksmitowanego lokatora. Na życzenie wynajmującego dokument powinien zostać opatrzony podpisem poświadczonym notarialnie.

Oświadczenie do umowy najmu okazjonalnego

Oświadczenie o adresie do umowy najmu okazjonalnego może podpisać osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu, którego adres wskazany jest w dokumencie. Jeśli nieruchomość ma kilku współwłaścicieli, każdy z nich musi wyrazić zgodę na przyjęcie eksmitowanego lokatora. Osoba podpisująca oświadczenie nie musi być spokrewniona z najemcą, nie ma również wymogu jej osobistego uczestnictwa w procesie zawierania umowy. Zgodę można przesłać w formie papierowej, na życzenie właściciela z podpisem poświadczonym notarialnie, a także w wersji elektronicznej (dokument PDF z kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Obie formy oświadczenia o adresie do umowy najmu okazjonalnego mają równoważną moc prawną.

Wiarygodne oświadczenie do umowy najmu okazjonalnego

Chcesz wynająć mieszkanie, ale Twoi bliscy nie mogą udzielić Ci zgody na zamieszkanie w ich lokalu? Jesteś właścicielem nieruchomości na wynajem i chcesz mieć pewność, że Twój najemca podaje wiarygodny adres do ewentualnej eksmisji? A może jako pracownik biura nieruchomości pragniesz zapewnić swoim klientom bezpieczną umowę najmu? Skorzystaj z usług naszej firmy! Jesteśmy właścicielami lokali, których adresy współpracujący z nami najemcy mogą wskazać w oświadczeniach do umowy najmu okazjonalnego. Wyrażamy zgodę na przeprowadzkę pod wskazany adres lokatora oraz osób zamieszkujących z nim w razie konieczności ich eksmisji z wynajmowanego lokalu.

Dzięki współpracy z nami możesz w sposób w pełni legalny uzyskać oświadczenie o adresie do umowy najmu okazjonalnego. Zyskujesz również pewność, że nie wycofamy się z umowy, co zdarza się, kiedy dokument podpisują członkowie rodziny lub znajomi. Co więcej, jeśli w momencie eksmisji najemca nie będzie mógł wprowadzić się do wskazanego lokalu, właściciel uzyska od nas odszkodowanie w wysokości 10 tysięcy złotych. Oświadczenie w formie papierowej z podpisem podpisem notarialnie poświadczonym uzyskasz już w ciągu 2 dni roboczych, oświadczenie z elektronicznym podpisem kwalifikowanym tego samego dnia (dla zamówień złożonych do godziny 17:00 w dni robocze). Cena usługi niezależnie od wybranej formy dokumentu to 399 zł brutto.