Dlaczego w umowie najmu okazjonalnego podaje się adres zastępczy?

umowa najmu

Najem okazjonalny, choć już od dłuższego czasu obecny na polskim rynku nieruchomości, nadal budzi wiele pytań i wątpliwości. Jednym z aspektów tego rodzaju umowy, który często wywołuje zdziwienie, jest konieczność podawania tzw. adresu zastępczego. Dlaczego zatem wynajmowanie mieszkania na czas określony wiąże się z koniecznością podania tegoż adresu? Jaki cel ma jego wprowadzenie do umowy najmu? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule!

Czym jest adres zastępczy w umowie najmu okazjonalnego?

Adres zastępczy to wskazany przez najemcę lokal, do którego może się on przenieść niezwłocznie w przypadku wygaśnięcia umowy lub jej przedterminowego zakończenia. Obowiązujące przepisy prawne nakładają na lokatora obowiązek złożenia oświadczenia o adresie do najmu okazjonalnego, bez którego umowa nie będzie miała mocy prawnej. Ponadto obowiązkowe jest dołączenie do dokumentacji oświadczenia właściciela lokalu zastępczego, w którym wrazi on zgodę na zamieszkanie w nim najemcy. Wszystkie oświadczenia, jako załączniki do umowy najmu, powinny przyjąć formę pisemną.

Po co podaje się adres zastępczy w umowie najmu?

Głównym celem wprowadzenia adresu zastępczego do umowy najmu okazjonalnego jest ochrona praw majątkowych wynajmującego. Właściciel nieruchomości zyskuje w ten sposób pewność, że w razie zaistnienia problemów z najemcą, np. związanych z nieterminowym opuszczaniem mieszkania czy jego niszczeniem, będzie mógł dokonać eksmisji bez wszczynania sprawy sądowej. Przy zwykłej umowie najmu, w której nie ma podanego adresu zastępczego, eksmisja problematycznego lokatora jest znacznie utrudniona. W tym przypadku niezbędne jest wszczęcie postępowania sądowego, które może ciągnąć się latami. Cały proces byłby więc bardziej skomplikowany i trudniejszy do przeprowadzenia dla wynajmującego.

Jakie warunki musi spełniać lokal zastępczy?

Lokal zastępczy nie musi spełniać żadnych szczególnych warunków. W oświadczeniu może zostać wskazana nieruchomość należąca do samego najmującego, z której ten z różnych powodów (np. chwilowej przeprowadzki do innego miasta) nie korzysta lub mieszkanie osoby z nim spokrewnionej (tudzież mu bliskiej). Właściciel lokalu zastępczego powinien zdawać sobie w pełni sprawę z ciążącego na nim obowiązku przyjęcia lokatora pod swój dach w przypadku jego eksmisji z wynajmowanej nieruchomości.

Podsumowując, adres zastępczy w umowie najmu okazjonalnego pełni bardzo ważną rolę z punktu widzenia ochrony praw majątkowych wynajmującego oraz uproszczenia formalności związanych z ewentualną eksmisją nieuczciwego najemcy lokalu. Oświadczenie najemcy o adresie zastępczym oraz pisemna zgoda właściciela tegoż lokalu są załącznikami niezbędnymi do zgodnego z prawem zawarcia umowy najmu okazjonalnego.