Jakie formy najmu są najbezpieczniejsze dla wynajmującego i najemcy?

umowa najmu

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób, ze względów finansowych, decyduje się na wynajem mieszkania lub domu. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z tego, jakie formy najmu są najbezpieczniejsze zarówno dla wynajmującego, jak i najemcy. W poniższym artykule omówimy trzy kluczowe aspekty bezpiecznego najmu, które powinny być brane pod uwagę przy zawieraniu umowy. Zapraszamy do lektury!

Umowa najmu – podstawa bezpieczeństwa

Podstawą bezpiecznego najmu jest odpowiednio sporządzona umowa, która określa prawa i obowiązki obu stron. W dokumencie powinny znaleźć się zapisy dotyczące czasu wynajmu, kaucji wpłacanej przez najemcę, wysokości czynszu oraz zasad jego ewentualnych podwyżek. Umowa powinna także obejmować zapisy mówiące o terminach i warunkach jej wypowiedzenia przez każdą ze stron oraz jako załącznik protokół zdawczo–odbiorczy opisujący stan lokalu i wyposażenia.

Warto również pamiętać o sprawdzeniu, czy wynajmujący jest właścicielem nieruchomości oraz o kontroli stanu technicznego wyposażenia. Dobrze jest też porozmawiać z sąsiadami i zapoznać się z okolicą, w której położony jest wybrany lokal. Wynajmujący z kolei powinien zweryfikować najemcę, w szczególności jego wypłacalność oraz poprosić o referencje od właścicieli poprzednich lokali, w których mieszkał dany lokator.

Najem okazjonalny – korzyści dla obu stron

Jedną z form bezpiecznego najmu, która może być korzystna zarówno dla wynajmującego, jak i najemcy, jest najem okazjonalny. W przypadku tego rodzaju umowy wynajmujący ma szersze możliwości pozbycia się nierzetelnego najemcy, gdyż ten rodzaj wynajmu ułatwia usunięcie niesolidnych lokatorów z mieszkania.

Najem okazjonalny może mieć miejsce, gdy umowa zawierana jest przez wynajmującego oraz najemcę będących osobami fizycznymi. Umowa najmu okazjonalnego zawierana jest na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat. Najemca zobowiązuje się do opuszczenia mieszkania po zakończeniu jej trwania oraz musi wskazać adres, pod który będzie mógł się wyprowadzić.

Eksmisja i adres do eksmisji – kluczowe aspekty najmu okazjonalnego

W przypadku najmu okazjonalnego eksmisja może zostać przeprowadzona niezależnie od statusu lokatora, co jest istotną różnicą w porównaniu z klasyczną umową najmu. Nie jest również konieczne oczekiwanie na lokal zastępczy, gdyż najemca sam wskazuje miejsce, do którego może się wyprowadzić. Dzięki temu usunięcie problematycznego lokatora następuje w znacznie krótszym czasie. Adres do eksmisji musi znajdować się na terenie Polski. Jeżeli wskazany adres to nieruchomość należąca do osoby trzeciej, musi ona wyrazić zgodę na przyjęcie pod swój dach eksmitowanego lokatora.

W tym celu powinna podpisać stosowne oświadczenie, a na życzenie wynajmującego poświadczyć notarialnie złożony podpis. Bezpieczny najem mieszkania czy domu jest zatem możliwy, gdy obie strony podejmują odpowiednie kroki mające na celu zabezpieczenie swoich interesów. Wybór odpowiedniej formy najmu oraz zawarcie szczegółowej umowy to kluczowe elementy, które wpływają na komfort i bezpieczeństwo zarówno wynajmującego, jak i najemcy.