Jakie wymogi formalne powinna spełniać umowa okazjonalnego najmu mieszkania?

umowa okazjonalnego najmu mieszkania

Umowa okazjonalnego najmu mieszkania to szczególny rodzaj umowy, który może być zawarty jedynie między osobami fizycznymi na określony czas. Podczas jej przygotowywania i zawierania warto skorzystać z usług firmy specjalizującej się w tej dziedzinie. W poniższym artykule przedstawiamy charakterystykę umowy okazjonalnego najmu mieszkania oraz najważniejsze elementy, które powinny się w niej znaleźć.

Elementy umowy okazjonalnego najmu mieszkania

Umowa okazjonalnego najmu mieszkania musi zawierać kilka podstawowych elementów, takich jak opis przedmiotu umowy, dane stron (najemcy i właściciela), wysokość czynszu i kaucji oraz czas trwania wynajmu. Ponadto warto uwzględnić zasady waloryzacji i podwyżek opłat, warunki i terminy rozwiązania umowy. W przypadku tego typu umowy konieczne jest również sporządzenie odpowiednich załączników, takich jak oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji czy wskazanie adresu do wyprowadzki.

Korzyści dla wynajmującego

Umowa okazjonalnego najmu mieszkania jest korzystna dla wynajmującego, ponieważ nie obowiązują przy niej niektóre zapisy ustawy o ochronie praw lokatorów. Co więcej, posiadanie aktu o poddaniu się egzekucji znacznie przyspiesza proces ewentualnej eksmisji. Warto jednak pamiętać o zgłoszeniu umowy do Urzędu Skarbowego, co właściciel powinien zrobić w ciągu 14 dni od rozpoczęcia najmu. W przeciwnym razie dokument traktowany jest jako tradycyjna umowa najmu, a wszelkie odstępstwa od ustawy o ochronie praw lokatorów nie obowiązują.

Załączniki do umowy najmu okazjonalnego

Do każdej umowy najmu okazjonalnego należy dołączyć kilka istotnych dokumentów, takich jak oświadczenie, w którym najemca dobrowolnie poddaje się egzekucji oraz zobowiązuje do opuszczenia i wydania zamieszkiwanego lokalu. Ten dokument sporządzany jest przez notariusza, a w razie konieczności eksmisji najemcy właściciel może zwrócić się do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktu w trybie zaocznym. Konieczne jest również podanie adresu lokalu zastępczego oraz zgody właściciela nieruchomości na zamieszkanie eksmitowanego lokatora.

Wskazanie lokalu zastępczego

Przy zawieraniu umowy najmu okazjonalnego lokator musi również wskazać miejsce, gdzie będzie mógł zamieszkać w przypadku ewentualnej eksmisji. W tym celu konieczne jest podanie adresu lokalu mieszkalnego na terenie Polski. Aby uzyskać adres do eksmisji, najemcy zazwyczaj proszą o pomoc rodzinę lub znajomych. Wówczas konieczne jest dostarczenie oświadczenia właściciela danego lokalu o zgodzie na wprowadzenie się eksmitowanego lokatora, które może być opatrzone podpisem poświadczonym notarialnie.

Oświadczenie do umowy najmu okazjonalnego

Oświadczenie o adresie do umowy najmu okazjonalnego może podpisać osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu, którego adres wskazany jest w dokumencie. Jeśli nieruchomość ma kilku współwłaścicieli, każdy z nich musi wyrazić zgodę na przyjęcie eksmitowanego lokatora. Osoba podpisująca oświadczenie nie musi być spokrewniona z najemcą ani uczestniczyć osobiście w procesie zawierania umowy. Zgodę można przesłać w formie papierowej lub elektronicznej (dokument PDF z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) – obie mają równoważną moc prawną.