W jaki sposób najem okazjonalny ułatwia eksmisję?

eksmisja

Umowa najmu okazjonalnego cieszy się coraz większą popularnością wśród właścicieli nieruchomości, którzy chcą odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy i ustrzec się przed problematycznymi najemcami. W tym artykule przyjrzymy się temu, w jaki sposób najem okazjonalny ułatwia eksmisję niesolidnych lokatorów.

Co to jest najem okazjonalny?

Najem okazjonalny wprowadzony został do polskiego porządku prawnego za pośrednictwem Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. To forma umowy najmu, która umożliwia właścicielowi szybsze pozbycie się problematycznego najemcy bez konieczności wszczynania długotrwałego postępowania sądowego. Umowę zawiera się pomiędzy osobami fizycznymi na czas określony nie dłuższy niż 10 lat.

Eksmisja w przypadku umowy najmu okazjonalnego

Najem okazjonalny niesie ze sobą pewne korzyści, które mogą być szczególnie istotne w przypadku problematycznych najemców. Przede wszystkim, umożliwia on znacznie szybszą eksmisję w przypadku naruszenia przez najemcę obowiązków wynikających z umowy. Dzieje się to za pomocą tzw. klauzuli wykonalności zamieszczonej w umowie potwierdzonej przez notariusza. Jeśli najemca nie płaci czynszu, nie dba o mieszkanie lub zakłóca porządek publiczny, wynajmujący może żądać natychmiastowego opuszczenia lokalu. Warto pamiętać, że w odróżnieniu od zwykłej umowy najmu, w tym przypadku nie ma znaczenia status lokatora. Nie ma także konieczności oczekiwania na adres zastępczy – jest on wskazany w umowie.

Jak przebiega eksmisja w przypadku najmu okazjonalnego?

By dokonać eksmisji przy najmie okazjonalnym, wystarczy wysłać do lokatora pismo z żądaniem natychmiastowego opuszczenia lokalu. Należy pamiętać, by opatrzone ono zostało urzędowo poświadczonym podpisem właściciela mieszkania. Przy sporządzaniu pisma warto więc skorzystać z pomocy notariusza. Jeśli najemca nie opuści lokalu we wskazanym przez właściciela nieruchomości terminie (nie krótszym niż 7 dni), należy wystąpić o tytuł egzekucyjny, składając odpowiedni wniosek do sądu. Następnym krokiem jest wszczęcie procedury eksmisyjnej przez komornika.

Przesłanki do eksmisji

Najem okazjonalny daje wynajmującemu możliwość wystąpienia z wnioskiem o eksmisję w przypadku, gdy najemca narusza swoje obowiązki wynikające z umowy. Do najczęstszych przyczyn eksmisji należą:

  • zaleganie z opłatami za czynsz,
  • niewłaściwe użytkowanie mieszkania lub niszczenie jego wyposażenia,
  • zakłócanie porządku publicznego,
  • odnajmowanie mieszkania bez zgody wynajmującego.

Najem okazjonalny to rozwiązanie, które może ułatwić eksmisję problematycznych najemców oraz zapewnić wynajmującemu większe bezpieczeństwo. Warto więc przemyśleć zawarcie właśnie tego rodzaju umowy, by zabezpieczyć się przed nieuczciwymi praktykami ze strony lokatorów.